, , , ,

פלייבק להורדה מכירה שער הרחמים

60.00

+ Free Shipping

פלייבק להורדה מכירה שער הרחמים

לשמיעת גירסה מלאה של הפלייבק  לחץ כאן

מסתובב בעיר הישנהורעש בא מכל פינהאני מכיר כברמכיר כבר את דרכיבדרך לשער הרחמים.
לא מביט סביבלא מקשיבאיש חולם אניוכך היה תמידאבל מכיר כברמכיר כבר את דרכיהדרך אל שער הרחמים.
חי פעם רק פעםיש טעם אין טעםעם כח בלי כחשער הרחמים.בואי איתי יחדבואי מתוך הפחדכי את, גם את חלקמשער הרחמים.
השלטים מעל החנויותמשקיפים, על הרחובותבתוך ליבי יש צעקה והיא גדולההראו לי את שער הרחמים.
חי פעם רק פעםיש טעם אין טעםעם כח בלי כחשער הרחמים.בואי איתי יחדבואי מתוך הפחדכי את, גם את חלקמשער הרחמים.
עגלת קניות