, , ,

פלייבק להורדה מכירה שלח לי מלאך להקת משינה

60.00

+ Free Shipping

פלייבק להורדה מכירה שלח לי מלאך להקת משינה

לשמיעת גירסה מלאה של הפלייבק  לחץ כאן

שלח לי מלאך שייקחשייקח אותי ללבשאוהבומחכה לי ורוצה ביכל הזמן
תשלח לי מלאך שאותיואותך הוא לא ייקחלמקום שאין בו מה שיש פהכל הזמן
כן לפעמים הכל נראה אותו דברולפעמים פתאום יש רגע מאושר
שלח לי מלאך שיישמחוידליק פה את האורוישמורעל מה שיש לשמור פהכל הזמן
סתם הזיותזה גן חיותאריות ונמריםואחריםמנסים למצוא מקום לחיות בוכל הזמן
כן לפעמים הכל נראה אותו דברולפעמים פתאום יש רגע מאושר
כן לפעמים הכל נראה אותו דברולפעמים פתאום יש רגע מאושרכן לפעמים הכל נראה אותו דברולפעמים פתאום יש רגע מאושר
עגלת קניות