, , , , ,

פלייבק להורדה מכירה מאיה בוסקילה הלב

60.00

+ Free Shipping

פלייבק להורדה מכירה מאיה בוסקילה הלב

היכנסו והורידו את  הפלייבק בהורדה ישירה ומאובטחת.
אצלנו  פלייבקים מקצועיים באיכות דגימה גבוהה ואולפנית להורדה בקלות ובמהירות.

פלייבק להורדה מכירה מאיה בוסקילה הלב

לשמיעת גירסה מלאה של הפלייבק  לחץ כאן

כשהגשם יורד, דופק בחלוןזה עצוב וכבד וקשה לי לישוןכשבחוץ סערה אז הלב שוב שואלקשה לי נורא, אז אני שוב בוכהונזכרת בךבחיוך, במבט ואני לבדזה לילה סתווי, ואין כוכביםהגשם יורד והלב הוא בודדהלבזה לילה סתוויכשהגשם יורד, עוד דמעות עצובותאז הלב שוב בודד עם אותן מחשבותעל אותה אהבה שמזמן נגמרההבוקר לא בא וקשה לי נוראאז אני שוב בוכה, ונזכרת בךואני לבדזה לילה סתווי, ואין כוכביםהגשם יורד, והלב הוא בודדהלבזה לילה סתווי, ואין כוכביםהגשם יורד, והלב הוא בודדהלבזה לילה סתווי, ואין כוכביםהגשם יורד, והלב הוא בודדהלבזה לילה סתווי, ואין כוכביםהגשם יורד, והלב הוא בודדהלבזה לילה, זה לילה סתווי

עגלת קניות