יהי החודש הזה כנבואת אבי חוזה
ויישמע בבית זה קול ששון וקול שמחה

חזק ימלא משאלותינו
אמיץ יעשה בקשותינו
והוא ישלח במעשה ידינו ברכה והצלחה