, , ,

פלייבק להורדה מכירה והיא שעמדה

60.00

+ Free Shipping

פלייבק להורדה מכירה והיא שעמדה

לשמיעת גירסה מלאה של הפלייבק  לחץ כאן

והיא שעמדה לאבותינווהיא שעמדה לאבותינו ולנושלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנועמד עלינו לכלותנו
והיא שעמדה לאבותינווהיא שעמדה לאבותינו ולנושלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנועמד עלינו לכלותנו
והקדוש ברוך הוא מצילנומצילנו, מידםוהקדוש ברוך הוא יצילנויצילנו, מידם
והיא שעמדה לאבותינווהיא שעמדה לאבותינו ולנושלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנועמד עלינו לכלותנו
והקדוש ברוך הוא מצילנומצילנו, מידםוהקדוש ברוך הוא יצילנויצילנו, מידם
עגלת קניות