, , , ,

פלייבק | להורדה מכירה | והיא שעמדה | יונתן רזאל | דתי

60.00

+ Free Shipping

פלייבק | להורדה מכירה | והיא שעמדה | יונתן רזאל | דתי

היכנסו והורידו את  הפלייבק בהורדה ישירה ומאובטחת.
אצלנו  פלייבקים מקצועיים באיכות דגימה גבוהה ואולפנית להורדה בקלות ובמהירות.

פלייבק | להורדה מכירה | והיא שעמדה | יונתן רזאל | דתי

לשמיעת גירסה מלאה של הפלייבק  לחץ כאן

והיא שעמדה

והיא שעמדה לאבותינווהיא שעמדה לאבותינו ולנושלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנועמד עלינו לכלותנו
והיא שעמדה לאבותינווהיא שעמדה לאבותינו ולנושלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנועמד עלינו לכלותנו
והקדוש ברוך הוא מצילנומצילנו, מידםוהקדוש ברוך הוא יצילנויצילנו, מידם
והיא שעמדה לאבותינווהיא שעמדה לאבותינו ולנושלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנועמד עלינו לכלותנו
והקדוש ברוך הוא מצילנומצילנו, מידםוהקדוש ברוך הוא יצילנויצילנו, מידם
שלא אחד בלבדעמד עלינו לכלותנו, לכלותנווהקדוש ברוך הוא מצילנוהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם
והקדוש ברוך הוא יצילנו, יצילנו מידם
עגלת קניות