, , , , ,

פלייבק | להורדה מכירה | היו לילות | אסתר עופרים

60.00

+ Free Shipping

פלייבק | להורדה מכירה | היו לילות | אסתר עופרים

היכנסו והורידו את  הפלייבק בהורדה ישירה ומאובטחת.
אצלנו  פלייבקים מקצועיים באיכות דגימה גבוהה ואולפנית להורדה בקלות ובמהירות.

פלייבק | להורדה מכירה | היו לילות | אסתר עופרים

לשמיעת גירסה מלאה של הפלייבק  לחץ כאן

היו לילות

היו לילות, אני אותם זוכרתאני אותם עד סוף ימי אשאבמשעולים בין דגניה לכינרתעמדה עגלת חיי העמוסה
והוא ניגש שמעי אלי, קטנטונתאני בניתי בית לשבתךאת תרקמי בערב לי כותונתאני אנהג ביום את עגלתך
הוא היה אז בהיר וגבוה כזמרהוא נהג עגלות לשדה הרחבואני לו כותונת הייתי רוקמתכותונת של תכלת עם פרח זהב
היו לילות, אני אותם זוכרתוהוא את העצים בגן העידאת השבילים בין דגניה לכינרתכי רק אותי ישמור לו לתמיד
היה הולך ושב אלי קודחהיה נושא דמותי ממול פניוהגידו נא, היש בכם יודעאי אנה זה הלך לו ולא שב?
אז הייתי בוכה, אז הייתי נדהמתבשדות רחוקים עוד הלכתי אליואנוכי עוד נושאת כותנתו המרוקמתכותונת של תכלת עם פרח זהב
עגלת קניות