, , ,

פלייבק להורדה מכירה בואי כלה אחינועם ניני

60.00

+ Free Shipping

פלייבק להורדה מכירה בואי כלה אחינועם ניני

לשמיעת גירסה מלאה של הפלייבק  לחץ כאן

קרבתך וקרבת היםגזלו את שנתינשמת אפך נשבה מן היםותחדור, מלוחה, אל ביתי
וגלים בדכיםעולים בבכיםלמרומי אהבתיבואי כלה
בירח אדום מול היםמפכה דמךבירח אדום מול היםדמי ודמך
וגלים בדכיםזועקים בבכיםאת שמך, את שמך, את שמך
בואי כלהבואי כלהבואי כלהבואי
קרבתך וקרבת היםגזלו את שנתינשמת אפך נשבה מן היםותחדור, מלוחה, אל ביתי
וגלים בדכיםעולים בבכיםלמרומי אהבתי
בואי כלהבואי כלהבואי כלהבואי
בואי כלהבואי כלהבואי כלהבואי
איך אסגור את חלוניוקרובה הסופה?איך אסגור את חלוניואת יחפה?איך אסגור את חלוניוהים קרא?איך אסגור את חלוניואת ערה?
בואי כלהבואי כלהבואי כלהבואי
בואי כלהבואי כלהבואי כלה
והאוח מלב הלילאת שנתי קרע?והאוח מלב הלילאת שנתי קרע?
בואי כלהבואי כלהבואי כלהבואי
עגלת קניות