, , , , ,

פלייבק להורדה מכירה אייל גולן נגעת לי בלב

60.00

+ Free Shipping

פלייבק להורדה מכירה אייל גולן נגעת לי בלב

היכנסו והורידו את  הפלייבק בהורדה ישירה ומאובטחת.
אצלנו  פלייבקים מקצועיים באיכות דגימה גבוהה ואולפנית להורדה בקלות ובמהירות.

פלייבק להורדה מכירה אייל גולן נגעת לי בלב

לשמיעת גירסה מלאה של הפלייבק  לחץ כאן

אני זוכר את הרגע הראשוןשראינו אחד את השנייה מרחוקאני שלך אני ולך אני אשיר איתךאני אלמד מתי לשתוק
אני עובר את חיי מצפה לאורחתכמוך את אותי מבינהאת יפה אך כמוך לא היו לי מאלהנשארת רק לי נאמנה
כמו כל דבר שאת נוגעתאת נגעת לי בלבאני יודעכמו כל סיפור של אהבהנשאר רק כאב
תגידי לי אם את זה כל חיי או שגמרנואו שתלכי כמו שאת ללא מיליםתגידי לי אם באת אלי ליום או שאת נשארתללילה ללילה ללילה עוד לילה את איתי
אני אומר לך ילדה או שאקרא לך גברתרציתי אותך לתמידידעתי איך שראיתי אותי בעינייךנחרט לי בלב ועתיד
אני עובר את חיי מתקרב את בורחתלאן את הולכת מכאןאת שלי ואולי כבר תהיי מסוגלתלאהוב כי אני כבר מוכן
כמו כל דבר שאת נוגעתאת נגעת לי בלבאני יודעכמו כל סיפור של אהבהנשאר רק כאב
תגידי לי אם את זה כל חיי או שגמרנואו שתלכי כמו שאת ללא מיליםתגידי לי אם באת אלי ליום או שאת נשארתללילה ללילה ללילה עוד לילה את איתי
תגידי לי אם את זה כל חיי או שגמרנואו שתלכי כמו שאת ללא מיליםתגידי לי אם באת אלי ליום או שאת נשארתללילה ללילה ללילה עוד לילה את איתי
תגידי לי אם את זה כל חיי או שגמרנואו שתלכי כמו שאת ללא מיליםתגידי לי אם באת אלי ליום או שאת נשארתללילה ללילה ללילה עוד לילה את איתי
עגלת קניות