, , , ,

פלייבק להורדה מכירה אייכה שולי רנד

60.00

+ Free Shipping

פלייבק להורדה מכירה אייכה שולי רנד

לשמיעת גירסה מלאה של הפלייבק  לחץ כאן

ריבונו של עולם אם נדבר גלויותלפעמים אין לי כח בעולמך להיותאנה מפנך אסתתר?מה אטען מה אצטדק מה אדבר?
חנון ורחום הן לפניך גלויכאן יהודי שעל חוט השערה הוא תלוינלחם בעצבות בייאוש המכרסם כתולעתהשמחה נסתלקה ממני וגם הדעת
קולות מהעבר לוחשים לי לעצוראבל אני מוסיף בחושך לחתורושואל ומבקשאיי-איי-אייכהאיי-איי-אייכהאייכה?!
אותו זקן וכסיל שולח בי חיציםאני הולך וכושל הוא הולך ומעציםנשמה קדושה אל נא תבכי שבורת כנףהן תעידי עלי כמה הייתי נכסף
כשסודות מהעבר פקדו עלי לעצוראבל אני מוסיף בחושך לחתורושואל ומבקשאיי-איי-אייכהאיי-איי-אייכהאייכה?!
בסופו של יום הן אפלט אל החוףהאדמה הרחומה אותי אליה תאסוףואז אצעק ואצטדק ואספראיך בחושך הזה הייתי חותרושואל ומבקש וכוסף!אייכה?!
עגלת קניות