, , , ,

פלייבק להורדה מכירה אחת ולתמיד ישי ריבו דתי

60.00

+ Free Shipping

פלייבק להורדה מכירה אחת ולתמיד ישי ריבו דתי

לשמיעת גירסה מלאה של הפלייבק  לחץ כאן

שוב הרגע הזה, אני אתה ויצריאין לי פנים להפנות יותר, גם לא תירוציםגם לא תירוציםוהלכתי לאיבוד בתוך שוק הומה אדםעמוק בתוך זוטו של יםאבל אני יודע שלא תתייאש ממני לעולם
שוב נסתי מפניך כמו אדיוט ברחתי להריםבניתי מסביבי חומות מגדלים חדרי חדריםחדרי חדריםוהאמת, אני בוש ונכלםאין דבר שמפניך נעלםמלך חי וקייםמלך חי וקיים
ואני רוצה לעשות רצונך כרצונךבאמת ובתמים, אחת ולתמידבלי מסכים בלי מסכות בלי לרצות לרצותבאמת ובתמים, אחת ולתמיד
שוב הרגע הזה, אני ליבי ובשריאין לי מילים להגיד יותר גם לא חרוזיםגם לא חרוזיםהנה פרטתי את עצמי בפניך לפרוטותמדבר גבוהה גבוהה, אבל עושה מעט מאודעושה מעט מאוד
וחזרתי לסורי, ושגיתי באומריששוב לא אחטא ואשוב, לא אחטא ואשוב, לא אחטא ואשובואיך שהוא סיפקת בידי שוב
ואני רוצה לעשות רצונך כרצונךבאמת ובתמים, אחת ולתמידבלי מסכים בלי מסכות בלי לרצות לרצותבאמת ובתמים, אחת ולתמיד
ואני רוצה לעשות רצונך כרצונךבאמת ובתמים, אחת ולתמידבלי מסכים בלי מסכות בלי לרצות לרצותבאמת ובתמים, אחת ולתמיד
ואני רוצה לעשות רצונך כרצונךבאמת ובתמים, אחת ולתמידבלי מסכים בלי מסכות בלי לרצות לרצותבאמת ובתמים, אחת ולתמיד
ואני רוצה לעשות רצונך כרצונךבאמת ובתמים, אחת ולתמידבלי מסכים בלי מסכות בלי לרצות לרצותבאמת ובתמים, אחת ולתמיד
עגלת קניות