, , ,

פלייבק להורדה מכירה אחותי שולי רנד

60.00

+ Free Shipping

פלייבק להורדה מכירה אחותי שולי רנד

לשמיעת גירסה מלאה של הפלייבק  לחץ כאן

מעכשיומרגע זה ממשאתקע לי פרח של תקווה בדשלא אפחד, לא אסתתרלא אצער אותך יותראותך יותראני מבטיח כמו חדש
מעכשיו אני אהיה טוב עיןשוב לא אטביע יגוני בייןגיבור כארי עז כנמראת השחר מעוררמעוררלדבר מצווה ראשון להסתער
אחותימה לענן הזה שעל פנייךמחי דמעה שבזווית עינייךאל תבכי
אחותיימים גדולים באים עלינוימים של שפע וברכהורוב שלום ורוב שמחה
מעכשיואני אהיה לך למשעןאגן עלייך מכל העולםקל כנשר רץ כצבילעשות רצון אבירצון אבישלל מתנות אל פתחו אביא
אחותימה לענן הזה שעל פנייךמחי דמעה שבזווית עינייךאל תבכי
אחותיימים גדולים באים עלינוימים של שפע וברכהורוב שלום ורוב שמחה
שמחה
שמחהתהא באוהלינונזכור תמיד את מי שמעלינווכך שטופים באמונהנפסע על פני האדמההאדמההמתוקה והחמה
אחותימה לענן הזה שעל פנייךמחי דמעה שבזווית עינייךאל תבכי
אחותיימים גדולים באים עלינוימים של שפע וברכהורוב שלום ורוב שמחה
עגלת קניות