, , ,

פלייבק להורדה מכירה אור עולה בבוקר שושנה דמרי

60.00

+ Free Shipping

פלייבק להורדה מכירה אור עולה בבוקר שושנה דמרי

לשמיעת גירסה מלאה של הפלייבק  לחץ כאן

אורעולה בבוקר על אגם רחוק, זוכרתכן אני זוכרת ולא אחדל ולא אדתוקאור שמבשר את ההשכמה והזריחה, זוכרתרק לראות עוד פעם יותר מזה איני צריבה
שמש, הביאו שמש עם שמי מעונניםעוצמת את עוני אבל השמש היא בפנים
אור בצהריים על האדמה, זוכרתעל חלקת המים ועל שתיל ועל קמהאור יורד בערב על שדות חיי, זוכרתעוד אני זכרתזה אור יומי, זה אור ימי
שמש, הביאו שמש עם שמי מעונניםעוצמת את עוני אבל השמש היא בפנים
אור יורד בערב, שמשאור בצהרים, שמשאור עולה בבוקראור
עגלת קניות