, , , , , ,

פלייבק להורדה מכירה אביב גפן עונות

60.00

+ Free Shipping

פלייבק להורדה מכירה אביב גפן עונות

היכנסו והורידו את  הפלייבק בהורדה ישירה ומאובטחת.
אצלנו  פלייבקים מקצועיים באיכות דגימה גבוהה ואולפנית להורדה בקלות ובמהירות.

פלייבק להורדה מכירה אביב גפן עונות

לשמיעת גירסה מלאה של הפלייבק  לחץ כאן

את הגעת שלובה עם חורףעם חיוך בשתי עינייךהסתכלת עליי וכבר הבנתי איךאיך שלכת אהבה נופלת על אדמת חיינומה עושים עכשיו שאל אותי ליבךכוכבים מעלינוכמו יודעים על כל שמתרחשלא עושים עניין לזמןלא אכפת לנו לאן
את היית באיזה חודש וחיכינו כבר לילדכשנולד אני קראתי לו אביבכי הוא סימן תקופת בינייםשחיכיתי בינתייםכבר לחופש ששום איש אינו משיבאת בכית כשעזבתילטובת ערוגות שבכפרשם זרעתי התחלהשם קצרתי משפחה
והנה קיץ שכוב לובגינה ליד הילדשהביט בי ובשני עיניו עצבותתחזור לאמא הוא לחש ליואני פתאום הרגשתיאיך החופש אט הופך לו לבדידותבחלון משפחה מטיילתוילדי כבר נרדם על ספהופתאום את חסרהבליבי האור כבה
אז עם הזמן חזרתיועל צווארך הנחתישרשרת הבטחות אמיתיותיקירתי אנא סלחי ליאני יודע שטעיתיכמו הטבע גם ללב ארבע עונות
יקירתי אנא סלחי ליאני יודע שטעיתיכמו הטבע גם ללב ארבע עונות
עגלת קניות